Všetky aktuality >

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Fakulta vyvíja aktivity smerujúce k poznaniu a záchrane starých a krajových odrôd ovocných drevín, jej zamestnanci mapujú genofond ovocných drevín v rámci vedeckých úloh a študenti participujú pri mapovaní genofondu ovocných drevín v rámci svojich záverečných prác.

Chcem študovať na fakulte

O fakulte

Počet
6
2
4
2
Prepájame výučbu s praxou, umožňujeme študovať v zahraničí, participujeme na medzinárodných projektoch, budeš expertom na životné prostredie a jeho ochranu, spolupracujeme v oblasti environmentálnej výchovy – Živica, projekt Globálne vzdelávanie, Sokratov inštitút, máme úspešných absolventov, v našom kolektíve máme aj ministra životného prostredia

Prvá fakulta svojho druhu

Sme jediná a prvá fakulta svojho druhu na Slovensku. Staň sa aj Ty jej súčasťou.

Zameranie fakulty

Poslaním fakulty je príprava odborníkov so širokým rozsahom vedomostí v oblasti ekológie a vied o životnom prostredí pre potreby štátnej správy a miestnej samosprávy.

Výskum nás posúva dopredu

Fakulta sa orientuje na základný výskum bioty, krajiny a jej zložiek, skúmanie zmien kvality ŽP človeka a filozofické a sociálne aspekty vzťahov človeka, prírody a spoločnosti
11

Možností štúdia

Ponúkame 11 zaujímavých študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia.Fakulta v číslach

0
absolventov
0
sme prvou a jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku
0
študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia
0
katedier s pestrou ponukou predmetov
0
rokov lídrom vo vzdelávaní v oblasti životného prostredia a legislatívy